วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง(กู้ชีพ)หมายเลขทะเบียน นข 6503 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
2 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 10 บ.หนองสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 10 บ.หนองสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 10 บ.หนองสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji P255dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านลอมคอม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน รวมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ลอมคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพืแบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติก (เสริมผิวทาง)บ้านหนองแล่น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติก (เสริมผิวทาง)บ้านหนองแล่น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest