ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม

หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4330-6818

Email : admin@lomkom.go.th

Share on Line
Share on Pinterest