คำปฏิญาณตนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ของ นายสุบิน เดชไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม

คำปฏิญาณตนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ของ นายสุบิน  เดชไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม

Share on Line
Share on Pinterest