อบต.ลอมคอม นำโดย นายสุบิน เดชไทย นายก อบต.ลอมคอม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

อบต.ลอมคอม  นำโดย นายสุบิน  เดชไทย นายก อบต.ลอมคอม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ได้จัดกิจกรรม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม โดยแสดงออกเชิงสัญลักาณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

Share on Line
Share on Pinterest